A Prevenciós médiatár 83 kisfilmjének tananyaga, amely az oktatók, felhasználók számára rendészeti, módszertani segítséget nyújtva emeli a bűnmegelőzési kisfilmekkel történő oktatást még magasabb színvonalra. A tananyag 2 fő részből áll: míg az első rész általános hátteret és oktatási segédletet nyújt, addig a második részben a témakörönként csoportosított kisfilmekkel tartott óravázlatokat és háttéranyagot olvashatunk. A tananyag végén egy táblázat került elhelyezésre, amely összefoglalja a kisfilmek legfontosabb adatait, és rövid leírást ad róluk.